انتشارات علمی تیم تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه از مهم‌ترین ارکان هر لذا فعالیت دانش‌محور و تمرکز بر تکنولوژی و روش‌های کارآمد روز دنیا، سرلوحه کار مجموعه CFTIRAN قرار دارد. تیم فنی این مجموعه با مشارکت جمعی از فارغ‌التحصیلان عمران دانشگاه‌های برتر کشور و به پشتوانه چندیدن سال فعالیت علمی و اجرایی در حوزه سازه‌های CFT، تشکیل گردیده است. فعالیت‌های تیم فنی تحقیق و توسعه، گستره وسیعی از دانش فنی، روش‌های طراحی، تکنولوژی‌های اجرا و غیره را دربرمی‌گیرد. در ادامه به گوشه‌ای از انتشارات علمی تیم تحقیق و توسعه اشاره می‌شود.

انتشارات علمی تیم تحقیق و توسعه
کتاب راهنمای طراحی مقاطع فولادی پرشده با بتن-انتشارات علمی

کتاب راهنمای طراحی مقاطع فولادی پرشده با بتن

تیم فنی CFTIRAN با هدف ارتقای دانش جامعه مهندسی کشور در حوزه سازه‌های CFT و حمایت شرکت دانش‌بنیان صنعتی فولاد ماشین و با همکاری انجمن سازه‌های فولادی ایران، به مشارکت در تدوین (راهنمای طراحی مقاطع فولادی پرشده با بتن) اقدام نموده است.

تالیف کتاب گودبرداری و اجرای سازه به‌روش بالا-پایین (TOP-DOWN)

با توجه به عدم وجود کتاب مرجع در زمینه روش Top-Down واحد ژئوتکنیک شرکت CFTIRAN، به همراه مهندسین مشاور هندسه پارس، کتابی را با عنوان “گودبرداری و اجرای سازه به روش بالا-پایین” تالیف نموده است. این کتاب شامل تشریح کامل مباحث مختلف تحلیل و طراحی، اجرا و مطالعات موردی روش Top-Down می‌باشد.

تالیف کتاب گودبرداری و اجرای سازه به‌روش بالا-پایین (TOP-DOWN)