بهینه‌سازی انواع سازه‌ها

واحد تحقیق و توسعه شرکت CFTIRAN به‌طور مداوم، تکنولوژی‌های مورد استفاده در مجموعه را بهینه‌سازی نموده و آن‌ها را توسعه می‌دهد. با توجه به سرعت بالای رشد دانش مهندسی، این امر اجتناب ناپذیر می‌باشد و باید همسو با دانش روز دنیا گام برداشت. در این راستا می‌توان حوزه‌های زیر را برشمرد:

  • اتصالات ستون‌های CFT
  • رویکرد طراحی روش Top-Down
  • حریق در ستون‌های CFT
بهینه‌سازی انواع سازه‌ها