مسئولیت اجتماعی

رویش اندیشه ماندگار تیمی است که فعالیت‌های خود را با رعایت کیفیت،ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست، در جهت تحقق اهداف ذیل دنبال می‌نماید:

  • ایجاد هسته‌ی چابک، متفکر، توانمند، خلاق، متخصص، متعهد و کارآفرین در تیم و تشکیل شرکت‌های اقماری به‌صورت مستقیم و با اشتغال غیرمستقیم نیروهای انسانی
  • شناسایی و تامین نیازها و انتظارات جامعه و تلاش در راستای ارتقای سطح رضایت‌مندی ذی‌نفعان
  • شناسایی و به‌کارگیری استعدادها و ارتقاء سطح آگاهی، دانش فنی، مهارت‌های عملی کارکنان با رویکرد آموزش و مدیریت دانش در جهت بهبود کیفیت خدمات
  • به‌کارگیری تکنولوژی‌های نوین و تجهیزات پیشرفته
  • تلاش در جهت پیشگیری از حوادث ، صدمات انسانی و آلودگی‌های محیط‌زیستی به‌منظور کاهش با کنترل خطرات ایمنی و بهداشتی
  • حرکت در جهت مدیریت و بهینه‌سازی مصرف منابع
  • ارتقاء روحیه همکاری، وقت‌شناسی، نظم و انضباط کارآمد به منظور احترام و برخورد شایسته با ذی‌نفعان
  • افزایش میزان سودآوری شرکت از طریق ایجاد افزایش سهم بازار، ورود به بازارهای جدید با تمرکز بر فضای بین‌المللی
مسئولیت اجتماعی
مسئولیت اجتماعی

در این راستا گروه رویش ، با الگوگیری از استانداردهای بین‌المللی ، فرایندها را سازماندهی کرده و سیاست‌های ذکر شده را متناسب با استراتژی‌های موجود سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده است. لذا از این طریق، ما اعضای تیم متعهد می‌شویم که در مسیر دستیابی به اهداف ذکر شده گام برداریم و جهت بهبود مستمر فعالیت‌ها و افزایش هر چه بیشتر رضایت‌مندی مشتریان تلاش کنیم و هر یک، سهم وظایف خود را در این خصوص ایفا نماییم.