ساختمان مسکونی آقای سلامتی پور

ساختمان مسکونی آقای سلامتی پور

Previous Next ساختمان مسکونی آقای سلامتی پور موقعیت تهران (شیخ بهایی) طول بلندترین دهانه 13 متر متراژ 2250 متر مربع دسته بندی CFT پروژه های مرتبط ساختمان مسکونی آقای سلامتی پور CFT ساختمان مسکونی-اداری حافظ CFT ساختمان مسکونی چکاد CFT تهران (تهران ویلا) CFT

تهران (شیخ بهایی)

ساختمان مسکونی-اداری حافظ

Previous Next ساختمان مسکونی-اداری حافظ موقعیت تهران (شیخ بهایی) طول بلندترین دهانه 19 متر متراژ 44000 متر مربع دسته بندی Top-Down پروژه های مرتبط تهران (شیخ بهایی) CFT تهران (الهیه) CFT تهران (تهران ویلا) CFT ساختمان مسکونی – رامسر CFT

تهران (الهیه)

ساختمان مسکونی چکاد

Previous Next ساختمان مسکونی چکاد موقعیت تهران (الهیه) طول بلندترین دهانه 11 متر متراژ 10500 متر مربع دسته بندی CFT پروژه های مرتبط تهران (الهیه) CFT تهران (تهران ویلا) CFT ساختمان مسکونی – رامسر CFT ساختمان مسکونی سپیدار – تهران CFT

تهران (تهران ویلا)

تهران (تهران ویلا)

Previous Next ساختمان مسکونی آقای ایمانی موقعیت تهران (تهران ویلا) طول بلندترین دهانه 8.5 متر متراژ 1100 متر مربع دسته بندی CFT پروژه های مرتبط ساختمان مسکونی آقای سلامتی پور CFT ساختمان مسکونی-اداری حافظ CFT ساختمان مسکونی چکاد CFT تهران (تهران ویلا) CFT

ساختمان مسکونی - رامسر

ساختمان مسکونی – رامسر

Previous Next آقای مهندس سعیدیان موقعیت مازندران – رامسر طول بلندترین دهانه 10 متر متراژ 657 متر مربع تناژ 70 دسته بندی cft پروژه های مرتبط ساختمان مسکونی آقای سلامتی پور CFT ساختمان مسکونی-اداری حافظ CFT ساختمان مسکونی چکاد CFT تهران (تهران ویلا) CFT

ساختمان مسکونی سپیدار - تهران

ساختمان مسکونی سپیدار – تهران

Previous Next آقای مهندس حسینی موقعیت تهران – سعادت اباد طول بلندترین دهانه ۱۱ متر متراژ 6884 متر مربع تناژ 475 دسته بندی cft پروژه های مرتبط ساختمان مسکونی آقای سلامتی پور CFT ساختمان مسکونی-اداری حافظ CFT ساختمان مسکونی چکاد CFT تهران (تهران ویلا) CFT

اصفهان - اردستان

کارخانه خوراک دام زیبامرغ – اصفهان

Previous Next شرکت ستاره کیان اصفهان موقعیت اصفهان – اردستان طول بلندترین دهانه 8 متر متراژ 1380 متر مربع تناژ ۱۰۰ دسته بندی cft پروژه های مرتبط ساختمان مسکونی – رامسر CFT ساختمان مسکونی سپیدار – تهران CFT کارخانه خوراک دام زیبامرغ – اصفهان CFT کارخانه خوراک

کارخانه خوراک دام چهل حصار - قمصر

کارخانه خوراک دام چهل حصار – قمصر

Previous Next تعاونی مرغ هم میهن موقعیت شهرک صنعتی قمصر طول بلندترین دهانه 8 متر متراژ ۴۰۰۰ متر مربع دسته بندی cft تناژ 155 پروژه های مرتبط ساختمان مسکونی آقای سلامتی پور CFT ساختمان مسکونی-اداری حافظ CFT ساختمان مسکونی چکاد CFT تهران (تهران ویلا) CFT

پروژه شیخ بهایی

ساختمان مسکونی – تکنو آجر

Previous Next توسعه ابنیه حافظ موقعیت تهران – شیخ بهایی شمالی طول بلندترین دهانه ۱۱ متر متراژ ۴۴۰۰۰ متر مربع دسته بندی cft پروژه های مرتبط تهران (تهران ویلا) CFT ساختمان مسکونی – رامسر CFT ساختمان مسکونی سپیدار – تهران CFT کارخانه خوراک دام زیبامرغ – اصفهان

مجتمع تجاری – مسکونی فلسفی

Previous Next نصب هسته های فلزی طبقات منفی در اجرای گودبرداری به روش تاپدان برعهده گروه رویش بوده است. پروژه فلسفی موقعیت تهران – خیابان شریعتی طول بلندترین دهانه 16 متر متراژ 14000 متر مربع عمق گود 33 متر دسته بندی SRC – TopDown پروژه های مرتبط