O,OOO

زیربنای طراحی شده
(مترمربع)

O,OOO

سازه ساخته شده
(تن)

O,OOO

ظرفیت تولید کارخانه
(تن / سالیانه)

سازه ساخته شده
(عدد)

مفتخریم که بیش از 70 پروژه در سطح کشور عزیزمان به انجام رسانیده ایم

طراحی، تامین متریال، ساخت، حمل و نصب انواع سازه های ساختمانی و صنعتی

برخی از نظرات مشتریان ما

برخی از همکاران ما

آخرین مقالات