برای انجام کارهای مختلف در بین کارگر و کارفرما قراردادهای مختلفی عقد می‌شود که به آن‌ها قرارداد کار می‌گویند. این قراردادها به دو دسته قرارداد دائمی و موقت تقسیم می‌شوند. هر کدام از این قراردادها در پروژه‌های مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرند. به طوری که شما برای استفاده از آن‌ها باید به تفاوت قرارداد دائمی و موقت پی ببرید. گروه رویش به عنوان یکی از شرکت‌های عمرانی فعال در زمینه عقد انواع قراردادهای حسابداری پیمانکاری قادر است این نوع قراردادها را برای شما معرفی کند.

منظور از قرارداد کاری چیست؟

منظور از قرارداد کاری چیست؟

قراردادهای کاری به قراردادهای می‌گویند که در آن برای انجام کارهای معینی بین کارگر و کارفرما استفاده می‌کنند. در این قراردادها شرایط و قوانینی ذکر شده است که در آن باید هر دو طرف قرارداد درخواست‌های خود را بیان کنند. این درخواست‌ها باید در چهارچوب قوانین کار انجام بگیرد. حال اگر کارفرما و کارگر در مورد این قرارداد به توافق برسند می‌توانند آن را امضا کنند.

طبق ماده 7 قانون کار قراردادهای کاری به قراردادهایی گفته می‌شود که به موجب آن کارگر به صورت موقت یا غیرموقت برای کارفرما کار می‌کند و در این قبال از او حق السعی دریافت می‌نماید. به همین دلیل قراردادهای کاری را به دو دسته موقت (خصوصی) و دائم (دولتی) تقسیم می‌کنند. حال این دو قراردادها به غیر از مدت زمان کاری خود تفاوت‌های دیگری نیز دارند که شما قبل از عقد آن‌ها این تفاوت قرارداد دائمی و موقت را بشناسید.

البته به غیر از این دو قرارداد کار قرارداد دیگری به نام معین وجود دارد که در آن کارفرما و کارگر تا زمان پایان کار خاصی با هم همکاری می‌کنند و برای آن‌ها تاریخ خاصی مشخص نشده است.

تفاوت قرارداد دائمی و موقت چیست؟

شاید در اولین تفاوت قرارداد دائمی و موقت به این نکته رسیده باشید که تاریخ شروع و پایان کار در این قراردادها متفاوت هستند. به طوری که در قرارداد دائمی شما بدون در نظر گرفتن تاریخ می‌توانید تا زمان بازنشستگی که معمولا بالای 30 سال است با کارفرما همکاری کنید. در حالی که در قرارداد موقت شما تنها برای مدت زمان خاصی قادر هستید ، کار نمایید. در واقع در قرارداد موقت تاریخ شروع و پایان قرارداد ذکر می‌شود.

یکی دیگر از تفاوت قرارداد دائمی و موقت می‌توان به این اشاره کرد که کارفرما نمی‌تواند در طول قرارداد موقت آن را فسخ کند و یا تمدید مجدد آن برای دفعات زیاد باعث دائمی شدن کار کارگر نمی‌شود. در قرارداد دائمی نیز کارفرما بدون رضایت و اجازه کارگر نمی‌تواند آن را به قرارداد موقت تبدیل کند. به طوری که اگر چنین کاری را انجام داد کارگر می‌تواند از کارفرما شکایت کند.

قرارداد دائمی پیمانکاری مزایای زیادی دارد و به عنوان بهترین قرارداد کاری به حساب می‌آید. شما در این نوع قراردادها امنیت شغلی دارید و می‌توانید از مستمری و امتیازات مختلفی برای خود و همسر و فرزندانتان استفاده کنید. در حالی که در قراردادهای موقت چنین چیزی وجود ندارد.

شما در قرارداد موقت می‌توانید با یک سال سابقه کاری از بیمه بیکاری استفاده کنید؛ اما کسانی که قرارداد دائمی دارند با 6 ماه فعالیت می‌توانند از بیمه بیکاری استفاده کنند. لذا می‌توان از این نظر این دو قراردادها از هم تفکیک کرد.

تفاوت‌های قرارداد پیمانکاری معین با موقت

قرارداد کاری معین با موقت نیز تفاوت‌هایی دارد که آشنایی در مورد آن‌ها می‌تواند به شما کمک کند تا انتخاب خوبی داشته باشید. در این نوع قراردادها مقررات تامین اجتماعی مانند عیدی وجود دارد و کارفرما باید به کارگر خود حق بیمه پرداخت نماید. در واقع در قرارداد معین بیمه کردن کارگران یکی از موارد مهم و غیرقابل اجتناب‌پذیر است. به طوری که کارفرما نباید در مورد آن کوتاهی کند. در این نوع قراردادها قوانینی که در قانون کار ذکر شده است نباید نقض شود. در واقع قرارداد معین تحت نظارت قانون کار قرار دارد و کارفرما تحت هر شرایطی این قوانین را نقض کند به عنوان متخلف باید جریمه پرداخت نماید.

از دیگر تفاوت‌های قرارداد کار معین با موقت می‌توان به طول مدت کار اشاره کرد. در قرارداد کار موقت طول مدت کار مشخص شده است و بعد از آن که تاریخ پایان قرارداد برسد آن را فسخ کرد. در حالی که در قرارداد معین شما باید تا اتمام پروژه با کارفرما همکاری نمایید و با اتمام پروژه شما قراردادتان بسته می‌شود.

حال اگر در قرارداد کار معین بعد از به پایان رسیدن کار توسط کارفرما تمدید شود و مدت زمان تمدیدی آن به مدت یک سال یا بیشتر باشد در این صورت مطابق با ماده 24 قانون کار ، کارفرما باید معادل یک ماه حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات و مزایای پایان کار پرداخت نماید.

در قراردادهای موقتی که به مدت یک سال یا کمتر بسته می‌شوند حق سنوات کارگر به نسبت مدت کار او و مطابق با آخرین حقوق کارگر در پایان آخرین ماه هر سال تعیین می‌گردد. حال اگر قرارداد موقت به مدت چند ساله بسته شود ، در آن پاداش پایان خدمت به صورت مجزا به کارگر پرداخته شود. این پاداش پایان کار معادل یک ماه حقوق آخرین دریافتی پایان سال قرارداد است.

مورد دیگری که در مورد تفاوت قرارداد کار معین و موقت می‌توان عنوان کرد این است که هیچ کدام از طرفین قرارداد به تنهایی نمی‌توانند آن را فسخ کنند.

تفاوت قرارداد کار دائمی و معین

در این بخش نیز قرار است به تفاوت کار دائمی با معین اشاره کنیم که در آن می‌توان بیان کرد قرارداد کار دائمی برای کارهایی با ماهیت دائمی منعقد می‌شوند و امنیت شغلی در آن‌ها بسیار بالا است. در حالی که در قرارداد معین زمانی برای پایان کار مشخص نمی‌شود و کارگر باید تا اتمام پروژه با کارفرما همکاری کند. شما در هر دو این قراردادهای پیمانکاری باید مقررات تامین اجتماعی را رعایت کنید.

برای ارتباط با مهندسان گروه رویش می‌توانید با شماره 09122527317 تماس بگیرید. 

پیامدهای نداشتن قرارداد کار با کارفرما

پیامدهای نداشتن قرارداد کار با کارفرما

در اهمیت استفاده از قرارداد کار با کارفرما می‌توان بیان کرد که شما به وسبله قرارداد خود می‌توانید در دعواهای مالی و حقوقی از حق خود دفاع کنید؛ اما باید در نظر داشته باشید که قضات دادگاه‌ها در صورتی که کارفرما مدرک کافی برای اثبات حقوق خود نداشته باشد به سمت کارگران متمایل می‌شوند؛ زیرا آن‌ها قشر ضعیف جامعه هستند و به نفع آن‌ها رای می‌دهند.

بر اساس ماده 7 تنظیم قرارداد با کارگر مبنای قانونی دارد و عدم عقد آن می‌تواند مشکلاتی را برای کارفرما و کارگر ایجاد کند. لذا قبل از انجام هر کاری برای خود یک قرارداد کار تنظیم کنید که در این خصوص می‌توانید با گروه رویش صحبت نمایید.

معمولا در بخش‌هایی که بین کارگر و کارفرما قرارداد عقد نمی‌شود روابط بین آن‌ها طبق قواعد کلی اداره کار و رفاه اجتماعی تعیین می‌شود. همچنین در این موارد کارفرما می‌تواند مطابق با میل خود کارگر را از کار اخراج کند.

شرایط اتمام قرارداد کار

تاکنون بارها مشاهده شده است که کارفرما و کارگر بعد از عقد قرارداد کاری بین خود به دلایل مختلفی مانند تغییر شغل کارفرما، استعفای کارگر، فوت یا از کارافتادگی فرد به پایان می‌رسد. در حالی که هیچ از یک طرفین نمی‌توانند به تنهایی این قرارداد را فسخ کنند.

اما در صورتی که کارگر طبق مفاد قرارداد از دستورات خود سرپیچی کند در این صورت کارفرما می‌تواند قرارداد را یک طرفه فسخ نماید. حال اگر در این بین کارگر فوت کرده باشد قرارداد کاری به صورت خودکار فسخ می‌شود و کارفرما موظف است کلیه حقوق کارگر را پرداخت نماید.

خلاصه

به صورت کلی سه قرارداد کار موقت ، دائمی و معین وجود دارد که هر کدام از آن‌ها برای پروژه‌های مختلفی کاربرد دارند. در میان این دو قرارداد، قرارداد دائمی و موقت از اهمیت بالایی برخوردار هستند و شما می‌توانید در آن‌ها برای انجام کارهای خود استفاده کنید. در خصوص تفاوت قرارداد دائمی و موقت می‌توان بیان کرد در قرارداد دائمی کارگر حق بازنشستگی ، حقوق و مزایا بیمه دارد. در حالی که قرارداد موقت این گونه نیست. برای عقد این گونه قراردادها شما باید نکاتی را رعایت کنید و مواردی را در نظر بگیرید که برای راهنمایی بیشتر می‌توانید با گروه رویش صحبت نمایید.

بیشتر بخوانید