برای این که تمام هزینه‌ها و درآمدهای شرکت پیمانی را در مورد پروژه‌های مختلف رصد کنید باید به حسابداری در پیمانکاری آشنا باشید. این حسابداری نیاز به ابزارهای مختلفی دارد و در آن شما باید اصول مختلفی را رعایت کنید. کسی که به عنوان حسابدار پیمانی کار می‌کند باید مسئولیت‌هایی را قبول کند. این مسئولیت‌ها اموری هستند که گروه رویش برای شما آن‌ها را مشخص خواهد کرد.

اهمیت حسابداری در پیمانکاری چیست؟اهمیت حسابداری در پیمانکاری چیست؟

شما برای این که بتوانید به اهمیت حسابداری در پیمانکاری پی ببرید باید در مورد فرایندهای کسب و کار آن اطلاعاتی را کسب نمایید.

 1. در پروژه‌های مختلف عملیات پیمانکاری بر اساس قراردادهای پیمانکاری انجام می‌شود و در آن مسئولیت پیمانکار و کارفرما مشخص می‌شود. برای این که مسئولیت‌ها به درستی و دقیق انجام شوند و آن‌ها تعهدات خود را به درستی اجرا نمایند باید از یک حسابدار پیمانکاری استفاده کنید.
 2. شما به وسیله حسابداری پیمانکاری می‌توانید هزینه‌های خود را به صورت دقیق و صحیح مدیریت نمایید.
 3. برای مدیریت هزینه‌های جانبی پروژه باید از حسابداری پیمانکاری استفاده کنید؛ زیرا زمانی که یک پروژه آغاز می‌شود برای آن هزینه‌های ناخواسته زیادی تعیین می‌گردد که باید در مورد آن‌ها برای کارفرما گزارش‌هایی را ارائه دهید. در واقع این هزینه‌ها هزینه‌هایی هستند که به صورت دقیق مشخص نیستند و شامل هزینه‌های متفرقه هستند؛ بنابراین برای تهیه گزارش کامل در مورد آن‌ها به حسابدار پیمانکاری نیاز دارید.

نحوه انجام حسابداری در پیمانکاری

در مقاله حسابداری پیمانکاری چیست اطلاعات کاملی را در مورد این مبحث برای شما مشخص کردیم و بیان نمودیم که این حسابداری یکی از روش‌های انجام محاسبات مالی و مالیاتی شرکت پیمانکاری برای هزینه‌ها و درآمدهای پروژه‌های مختلف است؛ اما شما برای این که بتوانید در شرکت خود حسابداری پیمانکاری انجام دهید باید با نحوه انجام آن آشنایی داشته باشید و بتوانید طبق قراردادهای قانون مدیریت پیمان و سایر قراردادها، محاسبات مالی خود را انجام دهید. نحوه انجام حسابداری در پیمانکاری به نوع قرارداد و توافقات طرفین بستگی دارد و به صورت کلی به شکل زیر انجام می‌شود.

ثبت قراردادهای شرکت

در اولین مرحله از انجام حسابداری در پیمانکاری شما باید قراردادهای شرکت خود را ثبت کنید. برای این کار لازم است کلیه اطلاعات قرارداد مانند موضوع قرارداد، مدت قرارداد، مبلغ قرارداد و سایر اطلاعات در شرکت درج نمایید.

ثبت هزینه‌های هر پروژه

وقتی هر پروژه‌ای در شرکت اجرا می‌شود باید تمام هزینه‌های لازم آن‌ها مانند مواد، هزینه نیروی کار، هزینه ماشین‌آلات و تجهیزات و هزینه‌های عمومی و اداری را شناسایی و آن‌ها را در پرونده ثبت کنید.

ثبت درآمدهای هر پروژه

هر کدام از پروژه‌های برای خود درآمدهای مختلفی دارند که شما باید آن‌ها را در طول اجرای پیروزه شناسایی و ثبت کنید. این درآمدها معمولا بر اساس درصد پیشرفت هر کدام از پروژه‌ها برآورد می‌شوند.

ثبت صورت‌های مالی هر پروژه

در پایان هر دوره مالی، شما باید برای هر کدام از پروژه‌های مالی ترازنامه، صورت سود و زیان و جریان نقدی را تهیه کنید.

نوع حسابداری در انواع قراردادهای پیمانکاری چیست؟نوع حسابداری در انواع قراردادهای پیمانکاری چیست؟

در حال حاضر قراردادهای پیمانکاری زیادی وجود دارند که شما در آن‌ها باید محاسباتی را انجام دهید. برای انجام این محاسبات باید از روش‌های مختلفی استفاده نمایید. حال نحوه انجام حسابداری در قراردادهای پیمانکاری را به صورت مختصر بیان می‌کنیم.

 حسابداری پیمانکاری در قراردادهای قطعی

در قراردادهای قطعی، برای انجام حسابداری در پیمانکاری از روش هزینه‌های انجام شده استفاده می‌کنند. در این نوع قراردادها پیمانکاران مبلغ ثابتی را برای انجام پروژه در نظر می‌گیرند که به آن‌ها قراردادهای قطعی می‌گویند.

حسابداری پیمانکاری قراردادهای هزینه‌ای

قراردادهای هزینه‌ای، قراردادهایی هستند که در آن پیمانکار هزینه‌ انجام شده خود را به کارفرما ارائه می‌دهد. به طوری که کارفرما نیز مبلغی را به عنوان سود به او تحویل می‌دهد. در این نوع قراردادها از روش درصد پیشرفت پروژه برای انجام حسابداری در پیمانکاری استفاده می‌کنند.

حسابداری پیمانکاری در قراردادهای واحد کار

قراردادهای واحد کار، قراردادهایی هستند که در آن پیمانکار برای هر واحد خود مبلغ ثابتی را در نظر می‌گیرد. معمولا روش کار، بهترین روش برای این نوع قراردادها است که شما به وسیله آن می‌توانید هزینه‌ها و درآمدهای پروژه‌ها ر ا رصد و ثبت نمایید.

حسابداری پیمانکاری در قراردادهای طراحی و ساخت

قراردادهای طراحی و ساخت، یکی از انواع قراردادها هستند که در آن پیمانکار طراحی و اجرای پروژه را شخصا انجام می‌دهد. شما در این نوع قراردادها برای انجام محاسبات مالی بهتر است از روش درصد پیشرفت استفاده نمایید.

حسابداری در پیمانکاری قراردادهای مدیریت ساخت

در قراردادهای مدیریت ساخت، شما برای برآورد هزینه‌ها و درآمدهای پروژه خود از روش هزینه‌های انجام شده استفاده کنید. این نوع قراردادها قراردادهایی هستند که در آن پیمانکار مدیریت پروژه را انجام می‌دهد.

نکات مهم در حسابداری پیمانکاری چیست؟

شما برای این که بتوانید حسابداری در پیمانکاری را به درستی انجام دهید باید نکاتی را رعایت کنید.

 1. قبل از انجام هر کاری قرارداد پیمانکاری را به صورت کامل مطالعه و درک کنید.
 2. تمام هزینه‌ها و درآمدهای پروژه‌ها را به صورت کامل شناسایی و ثبت نمایید.
 3. برای پروژه‌های مختلف صورت‌های مالی منظم و جدا تهیه و ارائه نمایید.

وظایف حسابدار در حسابداری پیمانکاری

هر فردی که به عنوان حسابدار در یک شرکت پیمانکاری فعالیت می‌کند باید کارهایی را انجام دهد. این وظایف ممکن است برحسب نوع پروژه و شرکت پیمانی متفاوت باشد؛ اما همه آن‌ها به صورت زیر خواهند بود.

ثبت قراردادها

حسابدار مالی باید در ابتدا قراردادها پیمانکاری را ثبت کند. در واقع لازم است در آن اطلاعاتی مانند داده‌های کلی طرفین قرارداد، موضوع قرارداد، مدت قرارداد، مبلغ قرارداد و سایر اطلاعات ضروری را ثبت نماید.

ثبت هزینه‌های پروژه

حسابدار پیمانی باید در طول اجرای یک پروژه تمام هزینه‌های مختلف آن مانند هزینه مواد، هزینه نیروی کار، هزینه ماشین‌آلات و تجهیزات و هزینه‌های عمومی و اداری را ثبت و ضبط کند. او باید این هزینه‌ها را به صورت کامل شناسایی کرده و درج نماید.

ثبت درآمدهای پروژه

یکی از وظایف حسابدار پیمانکاری این است که درآمدهای هر کدام از پروژه‌ها را شناسایی کند و آن‌ها را در دفتر مالیاتی آن ثبت نماید. معمولا برای هر کدام از پروژه‌ها درآمدهای مختلفی بر اساس درصد پیشرفت پروژه محاسبه می‌شود که حسابدار باید آن‌ها را به صورت دقیق ثبت نماید.

تهیه صورت‌های مالی هر پروژه

یکی از وظایف حسابدار پیمانکاری این است که در پایان هر دوره صورت‌های مالی پروژه را تهیه و ارائه دهد. در این صورت‌های مالی باید ترازنامه، سود، زیان و جریان نقدی وجود داشته باشد. او باید این اطلاعات را به صورت دقیق و به موقع تهیه و ارائه نماید.

همکاری با اعضای تیم پروژه

حسابدار پیمانکاری باید با سایر اعضای تیم پروژه همکاری سازنده داشته باشد و اطلاعات مالی از آن‌ها دریافت کرده و گزارش‌های لازم را به افراد دیگر ارائه دهد.

قوانین حسابداری پیمانکاری چیست؟

هر کدام از افرادی که در پروژه‌های مختلف ساختمانی مشغول به کار هستند، قوانینی دارند که باید آن را رعایت کنند. این قوانین شامل وظایف کارفرما، وظایف پیمانکار، آیین‌نامه‌های ساخت‌وساز، بخشودگی‌ها و قوانین مالیاتی هستند. این قوانین به تمام افراد مداخل در اجرای پروژه، یک چارچوبی را ارائه می‌دهد تا طبق آن‌ها از آسیب‌ها و هزینه‌های پروژه جلوگیری کنند.

بنابراین اگر در حین اجرای پروژه مشکلی به وجود بیاید می‌توانند در زمان پیگیری شکایات حد و حدود بین کارفرما، پیمانکار یا کارکنان را مشخص کنند. حال هر کدام از آن‌ها طبق این قوانین به مفاد قانون پایبند نباشند باید صدمات و خسارت‌های وارد شده به حسابداری در پیمانکاری را جبران نمایند.

مهارت‌های ضروری یک حسابدار پیمانکاری

هر حسابدار پیمانکاری برای این که بتواند وظایف خود را به خوبی انجام دهد باید مهارت‌هایی داشته باشد.

 1. دانش و مهارت‌های حسابداری
 2. دانش و مهارت‌های مالی
 3. مهارت‌های تجزیه و تحلیل
 4. مهارت‌های ارتباطی
 5. مهارت‌های کار تیمی

خلاصه

حسابداری در پیمانکاری یکی از انواع حسابداری‌هایی است که شما با استفاده از آن می‌توانید تمام بخش‌های مالی یک پروژه، هزینه‌ها و احتمالات مختلف را در نظر بگیرد و برای آن‌ها گزارش‌های مالی تنظیم کنید. معمولا برای هر نوع از قراردادهای مالی روش خاصی از حسابداری وجود دارد که حسابدار باید آن‌ها را انجام دهد. حال با توجه به این مطالب اگر شما برای شرکت و پروژه خود به حسابداری پیمانکاری نیاز دارید می‌توانید برای انجام این امور با مهندسان گروه رویش صحبت نمایید.

مقالات مرتبط

 1. تنخواه دار کیست؟
 2. مزایای مدیریت پیمان ساخت
 3. قانون مدیریت پیمان